Monipuoliset asiantuntijapalvelut kokeneelta lean-konsultilta

Palveluni kohdistuvat:

Aloittava yritys, Kasvu/uudistuminen

Marjut Kotonen

Käytä hyödyksesi veloitukseton palveluni

Valitsemasi kehittämiskohteen sparrailu/alkukartoitus n. 1 tunti

Palvelun kuvaus

Käydään yhdessä läpi valitsemasi kehityskohteen mahdollisuudet ja mietitään konkreettisia vaihtoehtoja asian edistämiseksi ja miten pääset helposti alkuun. Sparrailu voidaan toteuttaa valitsemallasi videoalustalla.

Varaa aika

Varaa aika soittamalla 050 406 8682/ Marjut tai sähköpostitse marjut.kotonen@sennix.fi.

Muut palveluni

Lean ja teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa

Digitalisaatio ja jatkuvasti kehittyvä teknologia tarjoavat yrityksille loistavia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle. Edellytyksenä on, että yritys osaa niitä hyödyntää omalle toiminnalleen suotuisalla tavalla. Lean-asiantuntijana autan yritystä palveluiden digitalisoinnissa sekä teknologian ja datan hyödyntämisessä liiketoiminnassa tavalla, joka lisää työn tehoa ja tehostaa asiakkaan palvelulupausta.

Mitä yrittäjä hyötyy:

Autan yritystäsi saamaan kaiken hyödyn irti uudesta investoinnista nopeasti ja luotettavasti. Autan tarpeiden määrittelemisessä, vaihtoehtojen vertailussa, kilpailutuksessa ja tarjousten vertailussa. Opastan toimintojenvirtaviivaistamisessa, kun otatte käyttöön uuden ohjelmiston, järjestelmän tai teknologian.

Hinnoittelu

Palvelun hinnoittelu sovitaan tapauskohtaisesti tehtävän laajuudesta ja kestosta riippuen.

Pyydä tarjous sähköpostitse marjut.kotonen@sennix.fi tai soittamalla 050 406 8682.

Digitaalisten palveluiden palvelumuotoilu

Ovatko digitaaliset palveluisi helppoja käyttää asiakkaiden mielestä? Onnistuuko ajanvaraus helposti, onko verkkokaupan tilaus helppo tehdä? Vai tapahtuuko kaikkein pahin eli se, että asiakas kyllästyy työlääseen täyttämiseen ja poistuu kesken istunnon. Jotta saat digitaalisesta tilauskanavasta kaiken hyödyn irti, sen pitää vastata asiakkaan tarpeita. Esimerkiksi ajan varaamisen verkossa pitää sujua niin luonnollisesti, että asiakkaan ei tarvitse miettiä miten edetään. Jotta tämä on mahdollista, tarvitaan digitaalisten palveluiden palvelumuotoilua.

Mitä yrittäjä hyötyy:

Kun digitaaliset palvelut vastaavat asiakkaan tarvetta, asiakas tekee tarvitsemansa hankinnat ja varaukset helposti ja vaivattomasti. Ja tyytyväinen asiakas palaa ostamaan aina uudelleen sieltä, missä asioiminen on vaivatonta.

Hinnoittelu

Palvelun hinnoittelu sovitaan tapauskohtaisesti tehtävän laajuudesta ja kestosta riippuen.

Pyydä tarjous sähköpostitse marjut.kotonen@sennix.fi tai soittamalla 050 406 8682.

Ideatyöpaja

Jokainen kasvua ja kehittymistä hakeva yritys tarvitsee uusia ideoita.

Yrityksissä tarvitaan jatkuvasti pieniä kehitysideoita, joilla saadaan parannettua toimintaa ja asiakastyytyväisyyttä. Silloin tällöin tarvitaan myös isoja, uusia ideoita, joista ideointiprosessin kautta vietynä voidaan löytää jopa aivan uutta ja menestyksellistä liiketoimintaa.

Mitä yrittäjä hyötyy:

Ideoinnin avulla yritys kasvaa ja kehittyy. Ideoita pitää osata tuottaa ja ideoita pitää osata käyttää. ideointia voi harjoitella ja ideoiden hyödyntämistä kannattaa opetella.

Esimerkiksi parin tunnin ideointityöpajalla pääsette hyvin alkuun.

Hinnoittelu

Palvelun hinnoittelu sovitaan tapauskohtaisesti tehtävän laajuudesta ja kestosta riippuen.

Pyydä tarjous sähköpostitse marjut.kotonen@sennix.fi tai soittamalla 050 406 8682.

Avainsanat

Lean, digitaaliset palvelut, palvelumuotoilu, ideointi, asiakaskokemus, data