Laatujärjestelmät

Palveluni kohdistuvat:

Kasvu/uudistuminen

Susanna Työppönen

Olen kokenut laatuosaaja, joka on tehnyt useita laatujärjestelmiä pk-yrityksille. Minua inspiroi onnistumisen ilo! Tehtäväni on huolehtia siitä, että yrityksen toiminta vastaa standardin, asiakkaan ja lainsäädännön vaatimuksia. Yhteistyö koko henkilökunnan kanssa laatuajattelun kehittämiseksi on välttämätöntä. Osallistuessani asiakasauditointeihin ja myyntitapaamisiin, osaamiseni on laajentunut asiakastarpeen syvään ymmärtämiseen. Taidot: • Vastuunottokykyä, yrittäjäluonne • Luotettava, asiallinen, rehellinen • Osallistaa ja motivoi työyhteisöä, empaattinen • Kyky palautua vastoinkäymisistä, sisua • Nopea oppimiskyky, avoin jakamaan tietoa muille, avulias • Hallitsee ajankäyttönsä, tehokas

Käytä hyödyksesi veloitukseton palveluni

Mitä hyötyä laatujärjestelmästä?

Palvelun kuvaus

Kerron mitä taloudellista hyötyä yritykselle on ottaa käyttöön jatkuvan parantamisen kehä eli laatujärjestelmä. Autan tekemään projektisuunnitelman kuinka laatujärjestelmä tehdään. Järjestelmä voi olla esim. ISO 9001, ISO 14001, ISO/FSSC 22000, BRC, BRCIoP, GMP, GDP, GMP+, MSC, Joutsenmerkki…. Autan valitsemaan mikä on yrityksen myynnin kannalta paras järjestelmä juuri teille!

Varaa aika

Laita viesti, jossa kerrot lyhyesti yrityksesi kehitystarpeista osoitteeseen susanna.tyopponen@gmail.com

Muut palveluni

Laatujärjestelmän vastuuhenkilön koulutus tai avaimet käteen -projekti

Esim. ISO 9001, ISO 14001, ISO/FSSC 22000, BRC, BRC IoP, GMP, GDP, GMP+, MSC, Joutsenmerkki…. järjestelmän haltuunoton koulutus tai avaimet käteen -palvelu ja sen jälkeen jatkuva ylläpitäminen. Standardit ovat sydämeltään samanlaisia, joten kysy rohkeasti myös muiden standardien rakentamisesta!

Mitä yrittäjä hyötyy:

Arvolupaukseni:
– Henkilökunnan koulutus ja sitouttaminen jatkuvaan parantamiseen. Palaverikäytäntöjen vakiinnuttaminen –> vähentää toimintavirheitä, parantaa tiedonkulkua ja siten työmotivaatiota. Vuosiyhteenveto sitä, miten yritys saa koulutuksesta suoraan viivan alle jäävää etua.
– Vastuuhenkilöiden koulutus järjestelmän osaajiksi. Mikäli vastuuhenkilö haluaa samalla itselleen esim. jonkin erikoisammattitutkinnon, en veloita siinä tukemisessa erikseen. Kyseessä on oppisopimuskoulutus, joka sitouttaa osaavaa henkilöstöä yritykseen ja kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen.
– Standardin mukaan raaka-ainetoimittajia pitää auditoida, mutta yrityksellä ei yleensä ole tähän varattuna resurssia eli henkilöä. Auditoinnin tarkoitus on kuitenkin varmistaa, että toimittajan kautta ei tule ongelmia, jotka voivat aiheuttaa yritykselle reklamaation tai jopa takaisinvedon.
– Palvelutoimittajien arviointi: Tuo eteen ajatuksen palvelutoimittajien kilpailuttamisesta.
– Elintarvikealalla omavalvonnan päivitys ja HACCP vaara-arvion tekeminen –> yhteistyö viranomaisen kanssa nousee aivan uudelle tasolle.
Hinnoittelu

Projektihinnoittelu riippuen standardista 7200-9600 € + alv 24%.

Vaihtoehtoisesti tuntihinta 130 € + alv 24%.

Lisäksi matkakulut, joskin olen rakentanut järjestelmiä myös täysin etänä.

Avainsanat

Laatujärjestelmä, Elintarviketurvallisuus, FSSC, BRC, GMP+, Joutsenmerkki