Kestävän kasvun valmentaja

Palveluni kohdistuvat:

Yritysidea, Aloittava yritys, Kasvu/uudistuminen, Omistajanvaihdokset

Vuokko Isokorpi

Kestävän kasvun palvelut

Visoko auttaa kaiken kokoisia yrityksiä ja organisaatioita kohti kestävämpää yrityskulttuuria ja toimintamallia. Visoko auttaa ketterin digitaalisin menetelmin yrityksiä kestävän kasvun ja kannattavuuden tavoitteissa. Fokus on taloudellisessa- ja ympäristövastuussa sekä tulevaisuuden ennakoinnissa. Visoko räätälöi projekteja yrityksen tarpeista lähtöisin aina nykytila-analyysistä, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen integrointiin sekä tulevaisuuden ennakointiin. Tapa toimia on sparrata, lisätä tiedostamista ja tarjota työkaluja sekä tarpeellista infoa helposti omaksuttavalla ja innostavalla tavalla. Yritys saa kokeneen sparraajan, jolla on takanaan 25 vuoden finanssialan kokemus sekä kestävän kehityksen sekä ympäristö- ja luontoalan toimialaosaamista. Yritys saa ulkopuolisen laaja-alaisen kokemuksen, lisäresurssin ja näkemyksen hyödykseen. Lisäarvona Visoko tuottaa monikanavaisia (työ)hyvinvointipalveluja luontoperustaisin sertifioiduin menetelmin.

Käytä hyödyksesi veloitukseton palveluni

Tutustumistapaaminen ja alkuneuvonta

Palvelun kuvaus

Voit varata ilmaisen 45 minuutin teams konsultaation.

Tutustumistapaamisessa kartoitetaan tilannetta ja tarpeitanne. Yrityksen kilpailukyvyn ja liiketoiminnan näkökulmasta vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tarpeellinen kehittäminen.


Varaa aika

Ota yhteyttä kotisivuilla www.visoko.fi tai vuokko.isokorpi@visoko.fi Seuraasomessa@luontovuokko.fi Lähetä verkostoitumiskutsu Linkedin:ssä: Vuokko Isokorpi | LinkedIn

Muut palveluni

Kukoistava vauraus hanke

Visoko Oy on kestävän kasvun ja yritysvastuun asiantuntijayritys. Visokolla on meneillään Kukoistava vauraus –hanke ja palvelujensa lanseeraus, joka mahdollistaa kustannustehokkaasti yrityksien tarpeiden mukaisten palveluiden tuottamisen. Palvelut tuotetaan verkossa digitaalisesti.

Hankkeeseen mahtuu mukaan rajoitettu määrä yrityksiä riippuen yrityksien koosta ja pilotin laajuudesta, joten toimi nopeasti. Pilottien toteutus tapahtuu pilottiasiakkaiden aikataulu ja resurssit sovittaen aina 6/2022 asti.

PALVELUKARTTA

1. Kartoita, ymmärrä ja suunnittele
Yrityksen Kestävän kasvun ja yritysvastuun nykytilakartoitus
Yrityksille, jotka tarvitsevat analysoitua tietoa toiminnastaan sekä ymmärryksen, mitä pitää kehittää.

1a) Kartoita| Nykytila-Analyysi

1b) Ymmärrä ja suunnittele| Tiekartta 360
Kestävän kasvun ja yritysvastuun nykytilanteen ymmärrys
ja tiekartan 360 luominen kehittämiseen.

Tuloksena syntyy ymmärrys siitä, mikä on yrityksen kestävän kasvun ja yritysvastuun nykytila ja Tiekartta 360.

2. Vahvista kestävää kasvua ja kehitä yritysvastuuta
Yrityksen kestävän kasvun ja yritysvastuun mukainen kohdennettu kehittäminen

Esimerkkejä kehittämisen toiminnoista:

Yrityksen arvonmääritys, Yrityskaupat
Kestävän kehityksen asiakaspolku monikanavaisesti
Finanssi- ja luontopääoman kehittämis- ja ekosysteemipalvelut
Yrityksen kestävän kehityksen ja yritysvastuun palvelukartta
Yrityksen kestävä rahoitus,-sijoitus mittarit ja seuranta sekä kestävä tulevaisuus
Kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) vieminen yrityksen strategiaan ja operatiiviseen toimintaan
Eettisen toimintaohjeiden rakentaminen

 

Osarahoitus tähän hankkeeseen tulee EU kehitysaluerahastolta ja Vipuvoimaa EU:sta 2014-2020.

Mitä yrittäjä hyötyy:

Yritykset saavat rahallista etua pilottihankkeista, johtuen siitä, että hankkeeseen saatiin osarahoitusta EU kehitysaluerahastolta ja Vipuvoimaa EU:sta 2014-2020.

Projektit ovat yrityksille kustannustehokkaita ja ne räätälöidään projektikohtaisesti. Yritys tietävät tarvittavat aika- ja investointiresurssit etukäteen ja voivat näin varautua suunnitelmallisesti sovittamaan projektin muuhun toimintaansa.

Visoko Oy toteuttaa hanketta lisäresurssein, vahvat ammattilaiset apuna (Vision Factory Oy, yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu ja Metodix Oy, Delfoi -tulevaisuuden ennakointi). Pilottiyrityksien projekteihin sisällytetään hyödyksi yhteiskehittämistä.

Tuloksena asiakkaille syntyy tarpeiden ja valintojen mukaisesti räätälöity kestävän kehityksen ja -rahoituksen, -sijoituksen ja tulevaisuuden ennakoimisen työkalupakki.

Hinnoittelu

Jokainen projekticase räätälöidään yrityksien tarpeiden mukaisesti

Hinta määräytyy yrityksen koon sekä toimeksiannon laajuuden mukaan. Toimeksiannot ovat rajattuja ja kesto on tyypillisesti 1-4 kk.
Hinnoitteluun sisältyy pilottiyritykselle 4 maksutonta sparraustuntia. Pilottiyrityksen alennus on -30 % .

Luontovuokko Luontovoima Green Care-palvelut

 

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön- ja materiaalien käyttö

Luontovuokko Luontovoima palvelut:

1.Luontoyhteyden syventäminen

Aistimetsä®, Asahi Health®, ©Metsämieli

Visoko Oy yrityksen palvelulle Luontovuokon Luontovoima on myönnetty LuontoVoima-laatumerkki.

Tavoitteina virkistys ja hyvinvointi. Nämä tapahtuvat (työ)hyvinvointi- ja luontoliikuntapalveluina.
Kohderyhmiä* ovat aikuiset työikäiset ja ikäihmiset.

Green Care hyvinvointitavoitteita ovat hyvinvointi, terveyden edistäminen, elämänlaatu ja toimintakyvyn ylläpito. Vastuullisuus ja arvot ovat osana hyvinvointia.

Luontovuokon menetelmät ovat ammatillisesti, yksilöllisesti ja tavoitteellisesti räätälöityjä luontoperustaisia ja sertifioituja palveluja.

Luontoyhteyden syventämisen tapahtumassa käytetään Aistimetsää®. Moniaistillisuus toteutuu luonnossa asiakkaan kokiessa oman mieliaistinsa kokemukset yksilöllisesti ja jakaessa näitä tuntemuksia ja kokemuksia ryhmän muille osallistujille (osallisuus, kokemuksellisuus, yhteisöllisyys, uuden oppiminen ja oivaltaminen). Luontoyhteyden syventämisellä on tutkitusti yhteys ihmisen haluun suojella luontoa. Ohjauksessa huomioidaan asiakkaan mahdollisuus syventyä dialogiin luonnon kanssa sekä lisätä tietoisuutta luonnosta ja vastuullisuudesta.

Mitä yrittäjä hyötyy:

Luontovuokon Green Care Luontovoima palveluilla on vaikutusta niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä. Viimeaikaisten ympäristöpsykologisten tutkimusten mukaan emotionaaliset luontokokemukset ovat tärkeitä myös ympäristövastuulliselle käyttäytymiselle.

Palvelumuodot:
Ennalta ehkäisy tai varhainen puuttuminen
Työhyvinvointitoiminta
Tavoitteellinen luontoliikunta
Muut tavoitteelliset hyvinvointi- ja virkistyspalvelut

Hinnoittelu

Palvelu on aina räätälöity kokonaisuus, joka sovitaan erikseen toimeksiantajan kanssa.
Hinta määräytyy ryhmäkoon sekä toimeksiannon laajuuden mukaan.

Avainsanat

yritysvastuu, ympäristövastuu, kestäväkehitys, tulevaisuusennakointi, vastuullisuus, luontoperustaisetpalvelut