Kestävää kasvua ja hyvinvointia

Palveluni kohdistuvat:

Kasvu/uudistuminen

Vuokko Isokorpi

Visoko on innovatiivinen uuden ajan palveluyritys, jonka missiona on auttaa ihmisiä ja yrityksiä sekä organisaatioita kestävään kasvuun luontohyvinvoinnin, vastuullisuuden ja ennakoinnin keinoin. Visoko erilaistuu markkinoista antamalla hyötyä asiakkailleen sekä sertifioiduista luontohyvinvointipalveluista että uudistavasta otteesta yritysvalmennuksessaan. Toimintatapamme on matalan kynnyksen sparraus, kuuntelu, yhdessä työskentely, tietoisuuden lisääminen sekä näkemykseen ja asiantuntemukseen perustuvien työkalujen ja ratkaisujen tarjoaminen. Visoko auttaa asiakkaitaan kohti kestävää hyvinvointia ja inhimillisempää yrityskulttuuria, joka näkyy myös kestävänä kannattavuutena. Asiakas saa kustannustehokkaasti, ketterin monikanavaisin menetelmin apuja vastuullisuuden askelissa etenemiseen sekä tulevaisuuden ennakointiin. Asiakas saa hyödykseen ulkopuolisen laajan kokemuksen, lisäresurssin ja näkemyksen. Vuokon pitkä 25-vuotinen työura etenkin finanssisektorilla sekä luonto- ja ympäristötoimialalla on johtanut yritysten tukemiseen kestävyystekijöiden valmentajana ja edistäjänä. Yhteistyö vie eteenpäin ja Visoko on kiinnostunut yhteistyöverkoston kehittämisestä. Ota siis yhteyttä matalalla kynnyksellä myös yhteistyöideoihin liittyen.

Käytä hyödyksesi veloitukseton palveluni

Tutustumistapaaminen ja sparraus

Palvelun kuvaus


Voit varata ilmaisen 45 minuutin Teams -sparrauksen.

Ensitapaamisella kartoitetaan tilannettanne ja tarpeitanne. Luodaan ymmärrystä ja keskustellaan kehitysmahdollisuuksista nykytilanne huomioiden.

Varaa aika

Ota yhteyttä vuokko.isokorpi@visoko.fi tai 045 328 3021

Tilaa uutiskirje: https://visoko.fi

Muut palveluni

Avainsanat

hyvinvointi, ympäristövastuu, kestäväkehitys, tulevaisuusennakointi, vastuullisuus, luontohyvinvointi